Nog steeds te koop en nu ook als download:

Wij moesten door ...
Gedenkboek van het Sneevliet Herdenkingscomité

wijmoestendoor_Small.jpg
 
Op 13 april 1942 stierven een aantal leden van het Marx-Lenin-Luxemburg-front - de ondergrondse voortzetting van de Revolutionair-Socialistische Arbeiders Partij - voor een Duits vuurpeloton. Ter gelegenheid van de zestigjarige herdenking van deze gebeurtenis bracht het Sneevliet Herdenkingscomité in 2002 het gedenkboek Wij moesten door … uit.

De titel van het gedenkboek is niet zomaar gekozen. Een aanzienlijk deel van het boek is namelijk gewijd aan de beantwoording van twee vragen: Wat is de invloed geweest op een kind van ouders die er uitgesproken politieke standpunten op nahielden? En: Wat heeft het voor een kind betekend dat die ouders vervolgd en ten slotte ook ter dood gebracht werden? Ellen Santen en Marion Beeksma spraken met kinderen en kleinkinderen van de families Santen (Sneevliet), Menist en Dolleman.
In het boek vertellen zij hoe het hen is vergaan sinds 1942.

Aan deze interviews gaat een aantal artikelen vooraf over de vooroorlogse geschiedenis, met nadruk op de jaren dertig en de Revolutionair-Socialistische (Arbeiders) Partij (RS(A)P). Behalve de leiders van deze partij - Sneevliet, Menist en Dolleman - komen ook anderen aan bod: Stan Poppe sr. (Roosendaal), Aaldert IJmkers (Den Haag), Johan Roebers (Deventer), Spanjestrijder Max Perthus en politiek tekenaar Franz Holß. Verder bevat de bundel nog twee artikelen over de rol van Henk Sneevliet in Indonesië en China. Het bijzondere hiervan is dat deze geschreven zijn door auteurs die in die landen hun roots hebben: Alam Darsono en Li Yuzhen.

Het boek bevat ook gedichten van Andries Dolleman en herinneringen aan Sneevliet van Daniel Guérin. Veel nooit eerder gepubliceerde foto's maken het tot een waardevol document.

Henk Smeets en Dick de Winter (eindredactie)
Wij moesten door …
Uitgave van het Sneevliet Herdenkingscomité
Ridderkerk 2002, 200 pagina's.

ISBN 90-9015780-8

De redactie van deze uitgave bestond uit: Marion Beeksma, Ger Groenenboom- Van Tol, Ellen Santen, Henk Smeets, Theo van Veen, Pien Visser-Menist en Dick de Winter.

De prijs van het boek is € 5,00 (inclusief verzendkosten).
Te bestellen per overschrijving:

IBAN NL39INGB0000223776
t.n.v. Penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité,
Spijkenisse
Onder vermelding 'boek'

email: g.groenenboom@gmail.com

Wij zien uw bestelling met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
het comité.
 

Summary of the book Wij moesten door ...[We had to go on...]
Download (in Dutch)

wijmoestendoor_Small.jpg
 
On the 13th of april 1942 members of the Marx-Lenin-Luxemburg-Front (MLL-Front) – the underground continuation of the Revolutionair-Socialistische Arbeiders Partij [the Revolutionary Socialist Workers Party] - died before a German firing-squad. Wij moesten door... is published on the occasion of the 60th anniversary of that moment. In this book there is a lot of attention for the question what this all was meaning for the children to have grandparents with such outspoken political points principles. They were chased by the Nazi's for their views and at last sentenced to death.

In this book children and grandchildren tell how they picked up their life after 1942.
There is also attention in the book for the pre-war history of the RSP/RSAP, with emphasis on the thirties. Two authers tell their story about the prominent part Henk Sneevliet played in Indonesia (the former Dutch Indies) and China. These authors (Alam Darsono and Li Yuzhen) have their roots in these countries.
Wij moesten door ... is a publication of the Sneevliet Memorial Committee.
You can order this book:
Please mail to:
administratie@sneevlietherdenking.nl
or
info@sneevlietherdenking.nl
language book: Dutch
Price: €5,00 (inclusive forwarding-charges)