Herdenking 2019

 

Dit jaar vond op zondag 14 april de herdenking plaats.

 

Zie hier voor een verslag van de bijeenkomst

Biografie over Mien Sneevliet-Draaijer

Ellen, Bart en Karen Santen schreven voor het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland een biografie over Mien Sneevliet-Draaijer, de vrouw van Henk Sneevliet.

De biografie kan hier gelezen worden. 

De biografie spreekt over haar politieke activiteiten voor de Tweede Wereldoorlog, haar verzetswerk, arrestatie en verlies van haar man, de daaropvolgende opsluiting in het vrouwenkamp Ravensbrück en het leven na de oorlog. De biografie is een bijzondere tekst over een bijzondere vrouw. 

Bijdrage Bloemen en/of Monument

We zijn altijd blij met een bijdrage voor de bloemen die elk jaar bij het monument worden gelegd; evenals als voor een bijdrage voor instandhouding van het monument.

Op deze manier wordt de toekomst van het comité en de herdenking in de toekomst verzekerd.

Een bijdrage kan worden overgemaakt naar: NL39INGB0000223776 t.n.v. penningmeester Sneevliet Herdenkingscomité te Amsterdam, ovv ‘bloemen’ of ‘monument’.

Deventer RSAP-raadslid Peeke Bosma op Erelijst van Gevallenen

Het is de werkgroep Vergeter Verzet Deventer eindelijk gelukt om Peeke Bosma, RSAP raadslid (1939 – 1940) en verzetsman, op de Erelijst van Gevallenen 1940 – 1945 (verzet) te krijgen. Door omstandigheden is de revolutionair socialist Peeke Bosma (1908-1942) na de oorlog niet meteen op die Erelijst van Gevallenen terecht gekomen.
 
In 1965 kostte het heel wat strijd om zijn naam op het gemeentelijk verzetsmonument in Deventer vermeld te krijgen. Op het provinciaal verzetsmonument te Markelo staat zijn naam nog steeds niet.
 
Maar nadat een eind vorig jaar ingediend onderbouwd verzoek tot opname na onderzoek door het NIOD werd gehonoreerd is Peeke Bosma op 5 februari bijgeschreven op de Erelijst van Gevallenen.

Feestelijke onthulling straatnamen linkse verzetsstrijders Deventer

Op woensdagmiddag 28 november 2018 vond in de nieuwe Deventer wijk Steenbrugge de feestelijke onthulling plaats van de straatnamen vernoemd naar Johan Roebers, Albert Johan Gerards en Peeke Bosma, raadsleden van de Socialistische Partij/SP, Revolutionair Socialistische Partij/RSP en Revolutionair Socialistische Arbeiderspartij/RSAP. Ook het communistische raadslid Aalbert Jan Gerritsen (CPN) kreeg zijn Gerritsenweg.

 

De Duitsers hadden op 25 juni 1941 een groot aantal vooraanstaande Nederlandse radicale socialisten en communisten opgepakt. Vanuit Deventer werden 14 RSAP- en CPN-leden overgebracht naar Kamp Schoorl. Roebers, Bosma en Gerritsen werden vermoord. Gerards overleefde de oorlog. Deze linkse antifascistische strijders krijgen dan eindelijk hun erkenning. In de nieuwe wijk is verder een straat vernoemd naar Harm Kolthek, die een belangrijke rol speelde in de plaatselijke socialistische arbeidersbeweging en in 1918 oprichter en Kamerlid was van de Socialistische Partij (SP).

 

Met deze nieuwe straatnamen vernoemd naar linkse verzetsstrijders en raadsleden werd een belangrijk element van het gevraagde eerherstel van het Deventer comité Vergeten Verzet ingelost. Voor wie meer wil weten over het comité en de zeer informatieve nieuwsbrieven: bezoek de website van de Werkgroep Vergeten Verzet of hun facebook-pagina.

 

 Foto: de familie Zand Scholten, nabestaanden van het revolutionair-socialistische raadslid Johan Roebers

 

Op 14 mei 2018 overleed Bob de Wilde. Hij was nauw betrokken bij het Sneevliet Herdenkingscomité. Ron Blom herdacht hem tijdens de uitvaart.

We wensen Ellen Santen en nabestaanden veel sterkte.

 

SNEEVLIET HERDENKINGSCOMITÉ

13 APRIL – 1942 – 16 OKTOBER

 H. Sneevliet        W. Dolleman   R. Witteveen   J. Koeslag    J. Roebers

A. Menist             J. Edel             J. Schriefer     C. Gerritsen  A. IJmkers

 

Op 16 september 2017 vond in het gebouw van het International Institute for Research and Education (IIRE) een herdenking van het Sneevliet Herdenkingscomité plaats. Herdacht werd dat het 75 jaar geleden was dat leden van het ondergrondse Marx-Lenin-Luxemburg- Front (MLL-Front) op 13 april 1942  en 16 oktober 1942 door de Duitse bezetter werden vermoord. Het MLL-Front was de ilegale voortzetting van de Revolutionair-Socialistische Arbeiders Partij (RSAP) waarvoor Henk Sneevliet van 1933 tot 1937 in de Tweede Kamer had gezeten.

De zaal was goed gevuld. Voorzitter Dick de Winter  gaf een kort overzicht van de geschiedenis van het Sneevliet Herdenkingscomité en vooral van de principiële politieke uitgangspunten van de partij en de revolutionaire vakbeweging, het Nationaal Arbeids-Secretariaat (NAS): hun anti-kapitalistische opstelling en hun strijd tegen stalinisme, fascisme en nazisme.

Daarna sprak kort professor Li Yuzhen, in China een autoriteit als het om Henk Sneevliet gaat. Ze belichtte zijn rol in China. In november 2017 is er de tentoonstelling Sneevliet in China in Canton.

Ewald Engelen hield een enthousiast betoog dat met bewondering werd aangehoord. Prikkelend was zijn analyse van de parallellen tussen de jaren 30 en nu.

20170916_151025_resize.jpg

Melange Rood in actie

Bart Lankester vertelde aan de hand van lichtbeelden over zijn tante Trien de Haan-Zwagerman. Als enige vrouw was zij lid van de Centrale leiding van het MLL-Front. Binnenkort verschijnt over haar een boek van de hand van Bart Lankester: Kom vrouwen aangepakt! De revolutie van socialiste Trien de Haan (uitgave Prometheus).

Ron Blom, bestuursid van het Sneevliet Herdenkingscomité, sloot de sprekers af. Hij gaf een analyse en schets van het Congres der Oostersche volken dat in 1920 in Bakoe werd gehouden. Henk Sneevliet was bij dat congres aanwezig.

Het koor Melange Rood verraste de zaal tussendoor met hun mooie socialistische strijd- en maatschappijkritische liederen. Een welkome afwisseling.

Het was een boeiende middag.

Klik hier voor meer foto's.

Bijeenkomst Westerveld 2017

Op zondag 9 april vond onze herdenking op Westerveld plaats. 

20170409_121146.jpg
We mochten ook dit jaar weer veel sympathisanten begroeten.

Zie ook de Convocatie.

Welkom op de website van het Sneevliet Herdenkingscomité

Ieder jaar organiseert het Sneevliet Herdenkingscomité op of omstreeks 13 april een herdenkingsbijeenkomst op 'WESTERVELD'. Op deze dag wordt herdacht dat 75 jaar geleden op 13 april 1942 en op 16 oktober 1942 leden van het Marx-Lenin-Luxemburg-Front door de bezetter werden vermoord. DIT JAAR op zondag 9 april 2017.